บทบาทวันนี้ของลวดเสียบกระดาษ

3

ลวดเสียบกระดาษ (paper clip)  หรือ เรียกติดปากว่า ลวดเสียบ เป็นวัสดุสำนักงานที่ใช้กันมานาน และเป็นวัสดุสิ้นเปลืองของระบบราชการคือ ใช้แล้วหมดไป  ก่อนหน้านี้ เคยสังเกตว่า หน่วยงานที่มีลวดเสียบกระดาษแบบนี้คงไม่พ้น  หน่วยการเบิกงบประมาณของคลังจังหวัด  งง! ..หล่ะซิว่า มันเกี่ยวอะไรกัน

1

คลังจังหวัด จะให้หน่วยงานต่าง  ๆ เสนอเอกสารในการเบิกเงินงบประมาณของราชการ โดยแบบฟอร์มที่เราเรียกติดปากว่า ฎีกา หนึ่งแผ่นต่อการเบิกแต่ละรายการซึ่งจะมีจำนวนรายการเบิกมากน้อยแล้วแต่กรณี  เอกสารแบบฟอร์มนี้จะต้องมีสำเนาซึ่งจะต้องใช้ลวดเสียบกระดาษคลิบเอกสารเหล่า นี้ไว้ เจ้าหน้าที่จะระบุว่า ห้ามใช้ที่เย็บกระดาษ ดังนั้น หากหน่วยงานใดมีฎีกานี้มากจำนวนลวดเสียบก็ต้องใช้มากเป็นเงาตามตัวไปด้วย  จึงไม่น่าแปลกใจว่า หน่วยงานแห่งนี้เป็นหน่วยงานที่มีตัวลวดเสียบกระดาษมากที่สุดในตอนนั้น

ปัจจุบันระบบการทำงานเปลี่ยนไปมีการตัดจ่ายเงินงบประมาณของทางราชากรกันผ่าน ระบบเครือข่าย หรือระบบที่อาจจะติดปากผู้ทำงานสำนักงานที่เป็นของระบบราชการ ที่เรียกว่า GFMIS การนำฎีกาเบิกเงินงบประมาณก็เลิกไป ลวดเสียบกระดาษหมดความสำคัญคล้ายกับบุคลากรที่ทำงานด้านนี้ ก็ต้องปรับเปลี่ยนงานและพัฒนาตนเองให้เหมาะกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปด้วย เช่นกัน

ลวดเสียบกระดาษ (paper clip)   ยังเป็นวัสดุสำนักงานที่ไม่ตกไปจากหิ้งร้านขายเครื่องเขียนหรือมุมขาย วัสดุสำนักงาน   เรายังเห็นตัวลวด เสียบกระดาษแบบมาตรฐานสีเงินวาววับบรรจุใส่กล่องกองเป็นวัสดุที่จำเป็นต้อง มีในสำนักงาน  รวมถึงหน้าตาของมันเริ่มเปลี่ยน รูปแบบ มีสีสันมากขึ้น ปรับเปลี่ยนหน้าตาเพิ่มมูลค่า ให้สะดุดตาพวกบ้าเครื่องเขียนและล่อให้คนกลุ่มนี้ติดกับ ควักสตางค์ซื้ออยู่มิได้ขาด

2

สำนักงานยังใช้

ลวดเสียบกระดาษ (paper clip)    กันอยู่ถึงแม้จะมีวัสดุสำนักงานที่คิดค้นขึ้นมามากมาย ทั้ง กาว ลวดเย็บกระดาษ เชือก แฟ้มเก็บเอกสาร  ห่วง  หรือ คลิปหนีบกระดาษแบบต่าง ๆ  แล้วทำไมถึงยังใช้อยู่  น่าจะมาจากสาเหตุที่ว่า ลวดเสียบกระดาษราคาไม่แพง  หาซื้อได้ง่าย  เมื่อราคาถูก ความรู้สึกเสียดายก็ลดลง  ไม่ค่อยจะสะกิดให้สำนึกว่า เป็นต้นทุนอีกอย่างหนึ่งของสำนักงาน   และอีกเหตุผลหนึ่งคือ ลวดเสียบกระดาษเป็นวัสดุสำนักงานที่ใช้ได้สะดวกและง่าย ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน           ลวดเสียบกระดาษ (paper clip)   เหมาะกับเอกสารแทบทุกชนิดที่ต้องการจะคลิบไว้ด้วยกัน เพียงชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ หากมีจำนวนเอกสารเพิ่มมากขึ้นความยึดหยุ่นของลวดก็สามารถจะกดยึดให้กระดาษ แนบติดไม่หลุดออกจากกันได้  นอกจากนี้ ลวดเสียบกระดาษก็สามารถ reused  นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ถ้าเอกสารเหล่านั้นได้เก็บรวบรวมเข้าไว้ในแฟ้มหรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว

3

บทบาทของ

ลวดเสียบกระดาษ (paper clip) วันนี้ได้เปลี่ยนไป…

งานสำนักงานส่วนใหญ่ นำเอาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  สำนักงานยุคใหม่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การสั่งงาน การรายงาน การติดต่อประสานงาน  ทำให้ผู้คนติดต่อกันง่ายและรวดเร็วขึ้น แต่พบปะหน้าค่าตากันน้อยลง  รวมถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานก็เริ่มเปลี่ยน  พบว่า มีชื่อวัสดุสำนักงานที่เกิดขึ้นมาใหม่ทุกวัน อาทิ USB Hub, Card Reader, Handy Drive, SD card  เป็นต้น ดังนั้น ก็ถึงเวลาของลวดเสียบกระดาษ (paper clip) แล้วเช่นกันว่า จะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นอะไรในยุคที่ทุกคนกำลังคิดว่า to die for IT  และแล้วของจริงก็แปรเปลี่ยนเป็น ของเสมือน (virtual) นั้นคือ

4

ลวดเสียบกระดาษ (paper clip)   กลายเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของ สำนักงาน  ให้สังเกตรูปนี้ นำเอาลวดเสียบกระดาษ มาสื่อให้เห็นว่าเป็นออฟฟิศ ทั้งที่เป็นชื่อของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองซิดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย

5

ถ่ายภาพจากวารสาร NEXT AGENDA

ลวดเสียบกระดาษ (paper clip)   กลายตัวเสียบบันทึกหรือโน้ต  ที่เอาเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความที่เด่น โดนใจ มาออกแบบให้ดูแล้วสะดุดตาในนิตยสาร วารสารต่าง ๆ  ยังหลงเหลือเค้าประโยชน์ของลวดเสียบกระดาษว่า เกี่ยวข้องกับกระดาษและงานที่ต้องขีดเขียน

6

ลวดเสียบกระดาษ (paper clip)  กลายมาเป็นตัวบอกทิปต่าง ๆ  บนจอคอมพิวเตอร์ ตัวการ์ตูนจะปรากฏและแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตือนเมื่อใช้งานบนโปรแกรมเวิร์ดหรือโปรแกรมอื่น ๆ


           ลวดเสียบกระดาษ (paper clip)   ด้วยตัวของมันเองทำหน้าที่  เก็บรวบรวมเรื่องราวที่คล้าย หรือเกี่ยวข้องกันมาไว้ในที่เดียวกันเพื่อจะสื่อสารหรือเผยแพร่ ให้คนอื่นได้รับทราบ  เมื่อตัดเอา คำว่า  paper  ออกไป ก็ยังคงค้างความหมายเดิมไว้ นั้นคือคำว่า clip   ดังนั้น  เราจึงพบเห็น รวมคลิปต่าง ๆ ทั้ง คลิปหลุด คลิปดารา คลิปประหลาดๆ แปลก ๆ  ที่เอามาเผยแพร่ให้คนอื่นได้รู้เห็น สร้างความเสียหายและขัดแย้งให้กับทั้งเจ้าของคลิปและผู้นำมาเผยแพร่  ยิ่งมีเทคโนโลยีที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้ง่าย   นี่คงจะเป็นบทสรุปอีกเรื่อง ที่ว่า ความตั้งใจของผู้ที่คิดค้น paper clip คนแรก ที่เห็นประโยชน์ของมัน แต่เมื่อเวลาเปลี่ยน  มันถูกใช้ไปในทางที่ผิด   คลิปก็กลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียด น่ากลัวที่กลายเป็นประเด็นเผ็ดร้อนสำหรับผู้ที่ให้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเจ้า ชีวิตโดยไม่รู้เท่าทันมัน

7

อย่างไรก็ตาม เรายังเห็นคลิปที่ดี สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไปจนถึงทุกชาติ เผ่าพันธุ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น  และเห็นคนที่สร้างและทำคลิปจำนวนมากเช่นกัน ได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริง  ซึ่งมีช่องทางและโอกาสในการแสดงออก ทำคลิปที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือสร้างกระแสร่วมกันในสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในโลกใบนี้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องสนับสนุนและสร้างคลิปเหล่านี้ให้เกิด ขึ้น ลบภาพที่ฝั่งติดตัวของคำว่า  คลิป  ให้เป็นด้านบวกให้ได้

 

ขอบคุณที่มา  www.prthai.com

“5 วิธีรักษา Inkjet Printer”

fd44d29af4ac55da8616cd21544869ad

1

รู้หรือไม่ว่าอุปกรณ์สำนักงานข้างกายที่เราใช้กันอยู่ทุกวันอย่างเครื่อง Printer ก็ต้องการการดูแลรักษาไม่ต่างจากอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆ ยิ่งหากปล่อยให้ตั้งอยู่กับที่เป็นเวลานานโดยไม่ได้ใช้งาน หากผู้ใช้ไม่ใส่ใจก็อาจทำให้ Printer ของคุณชำรุด และไม่พร้อมใช้งานในเวลาที่คุณต้องการใช้งานจริงๆ ก็เป็นได้ วันนี้ Advice เลยอยากจะขอแนะนำ 5 วิธีง่ายๆ ในการรักษาเครื่อง Inkjet Printer ให้อยู่กับคุณไปนานๆ ดังต่อไปนี้
1. ควรเปิดใช้ Printer สัปดาห์ละครั้ง – เพื่อป้องกันไม่ให้หมึกแห้งเป็นคราบติดอยู่ภายในท่อฉีดน้ำหมึก และป้องกันการอุดตันของหมึก
2. ควรหมั่นกำจัดเศษกระดาษและฝุ่นผง – ด้วยการเป่าเศษผง และฝุ่นออก ด้วยเครื่องเป่าลมจะช่วยให้ Printer สามารถป้อนกระดาษได้อย่างไม่ติดขัด
3. ควรปิดสวิตซ์ของ Printer ก่อนถอดปลั๊กไฟ – การปิดเครื่องสวิตซ์ ON/OFF จะทำให้ Printer มีการทำความสะอวดหัวพิมพ์ และเก็บตลับหมึกเข้าที่ก่อนการตัดไฟ
4. ไม่ควรใช้น้ำหมึกคุณภาพต่ำ – เนื่องจากน้ำหมึกคุณภาพต่ำ จะมีส่วนผสมที่ไม่มีประสิทธิภาพ และมีตะกอนจำนวนมาก จึงทำให้ตลับหมึกอุดตันเร็วขึ้น อาจทำให้หัวพิมพ์เสียหายอีกด้วย
5. ควร Update Driver และ Software ของ Printer อยู่เสมอ – เพราะ Software Version ใหม่จะถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น และในบางครั้งก็มี Features ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอีกด้วย
ลูกค้าและแฟนคลับแอดไวซ์ สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชั่นดีๆ จากแอดไวซ์ ผ่านเฟซบุ๊ค แฟนเพจhttp://www.facebook.com/AdviceClub  หรือที่เว็บไซต์ www.advice.co.th 
ขอบคุณที่มา http://www.prthai.com/

ITandHome เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์ – สีดำ

1

1

Product details of ITandHome เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์ – สีดำ

ITandHome เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์ – สีดำ

คุณสมบัติ
– ผลิตจาก วัสดุABS
– มีจอแอลซีดี
– แหล่งไฟฟ้า 3 * AAA
– จำนวน / กล่อง 100PCS / กล่อง

ราคา 450 บาท

ขอบคุณที่มา http://www.lazada.co.th/itandhome-480483.html

 

U-RO DECOR โต๊ะทำงานอเนกประสงค์ รุ่น LINCOIN (สีโอ้คธรรมชาติ/น้ำตาลเข้ม) + เก้าอี้สำนักงาน รุ่น PARMA-L (สีน้ำเงิน)

1

1

2

 

 

 

 

 

U-RO DECOR โต๊ะทำงานอเนกประสงค์ รุ่น LINCOIN (สีโอ้คธรรมชาติ/น้ำตาลเข้ม) + เก้าอี้สำนักงาน รุ่น PARMA-L (สีน้ำเงิน)

U-RO DECOR โต๊ะทำงานอเนกประสงค์ รุ่น LINCOIN (สีโอ้คธรรมชาติ/น้ำตาลเข้ม) + เก้าอี้สำนักงาน รุ่น PARMA-L (สีน้ำเงิน)

เสริมสร้างบรรยากาศให้บ้านและสำนักงานของคุณมีสไตล์ที่โดดเด่นด้วย U-Ro Decor  โต๊ะทำงานอเนกประสงค์/โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่น LONGBEACH ลองบีช สีโอ้คธรรมชาติ/น้ำตาลเข้ม วัสดุเคลือบ PVC ปิดผิวลายไม้โอ้คแบบสามมิติ ที่ให้ความรู้สึกเสมือนไม้จริง เหมือนได้ใกล้ชิดธรรมชาติและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมการใช้งานสุดลงตัว

คุณสมบัติ

เข้าได้กับทุกสไตล์

U-Ro Decor  โต๊ะทำงานอเนกประสงค์/โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่น  LINCOIN ลิงคอร์น (สีโอ้คธรรมชาติ/น้ำตาลเข้ม) ขาเหล็กคุณภาพดีเกรดเอ พ่นด้วยสีอีพ็อกซี่ แข็งแรงทนทาน สามารถจัดวางให้เข้ากับทุกบรรยากาศที่คุณพึงพอใจ

ใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าที่เคย

U-Ro Decor  โต๊ะทำงานอเนกประสงค์/โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่น  LINCOIN ลิงคอร์น (สีโอ๊คธรรมชาติ/น้ำตาลเข้ม) วัสดุเคลือบ PVC ปิดผิวลายไม้โอ้คแบบสามมิติ ที่ให้ความรู้สึกเสมือนไม้จริง เหมือนได้ใกล้ชิดธรรมชาติ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ขนาด กว้าง (104x ลึก 60 x สูง 90 ซม.) โครงสร้างขาเหล็กคุณภาพดีเกรดเอ พ่นด้วยสีอีพ็อกซี่ แบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic epoxy coating) ระบบเดียวกับการพ้นสีรถยนต์ สีจึงเป็นเนื้อเดียวกับเหล็กติดทนนาน แข็งแรง ใช้งานได้นานกว่า พร้อมดีไซน์ที่ปรับระดับได้ ทำให้การใช้งานเหมาะกับทุกสภาพพื้นผิว สามารถจัดวางให้เข้ากับทุกบรรยากาศที่คุณพึงพอใจ ทั้งในบ้านและสำนักงาน

U-RO DECOR เก้าอี้สำนักงาน รุ่น PARMA-L

ชีวิตของเราๆท่าน ๆส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตบนเก้าอี้สำนักงานวันละ 8 ชม เป็นอย่างน้อย ดังนั้นการได้นั่งเก้าอี้สำนักงานที่ปรับเข้ากับสรีระเราที่สุดย่อมเป็นเรื่องที่ดีมิใช่หรือ ให้ U-RO DECOR เก้าอี้สำนักงานรุ่น PARMA-L ช่วยท่าน การนั่งทำงานนานๆร่างกายเราจะเกิดอาการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อบริเวณหลังและสะโพก ด้วยเบาะพิงหลัง และ เบาะนั่งที่ออกแบบให้มีรูปร่างพิเศษที่สอดรับ กระชับกับแผ่นหลังและสโพกของท่านได้อย่างพอดี จึงทำให้ท่ารู้สึกผ่อนคลายไม่ว่าจะนั่งทำงานนานแค่ไหน เพิ่มความสุขในการทำงานให้ท่าน เราคือคำตอบในชีวิตการทำงานของท่าน

คุณสมบัติ

นั่งนานได้ คลายเมื่อยล้า

ปัญหาความเมื่อยล้าของแผ่นหลังและสะโพก จะหมดไป ถ้าท่านได้นั่งทำงานบน U-RO DECOR เก้าอี้สำนักงาน รุ่น PARMA-L ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบรองรับ ที่สอดรับกระชับกับแผ่นหลังและสะโพกอย่างถูกหลักสรีระศาสตร์ เมื่อท่านได้นั่งลงบน U-RO DECOR เก้าอี้สำนักงาน รุ่น PARMA-L ท่านจะรู้สึกผ่อนคลายที่แผ่นหลังและสะโพก จึงทำให้ท่านนั่งได้นานและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น

นั่งนุ่ม นั่งสบาย ด้วยเบาะนั่งและเบาะพิงดีไซน์พิเศษ

ด้วยการออกแบบ ตัดเย็บ และหุ้มเบาะนั่ง และเบาะพิงอย่างพิถีพิถัน และเลือกใช้ผ้าหุ้ม ที่มีความเหนียว แน่น สูง ระบายอากาศได้ดี จึงทำให้ท่านจะรู้สึกสบายทุกครั้งที่ได้นั่งทำงานบน U-RO DECOR เก้าอี้สำนักงาน รุ่น PARMA-L

สูงหรือต่ำก็ปรับได้ ตามสรีระร่างกายแต่ละท่าน

เพราะเราเข้าใจในหลักสรีระศาสตร์ เป็นอย่างดี ทีมออกแบบ ได้ พัฒนาระบบโช๊คปรับขึ้นลงที่มีความแข็งแรง และง่ายต่อการปรับ โดยการปรับคานปรับข้างลำตัว เพื่อปรับความสูง ต่ำ ของเบาะนั่งให้เหมาะสมตามขนาดร่างกายของผู้ใช้แต่ละท่าน U-RO DECOR เก้าอี้สำนักงาน รุ่น PARMA-L จึงเป็นเก้าอี้ที่เหมาะสำหรับทุกท่าน

แข็งแรงมั่นใจ ด้วยขาและที่พักแขน

แน่นอนที่สุดที่ทางทีมออกแบบ ต้องคำนึงถึง คือ เรื่องความปลอดภัย เราจึงได้เลือกใช้วัสดุ PP ที่มีความเหนียวแน่นสูง มาผ่านกรรมวิธีฉีดขึ้นรูปอย่างพิถีพิถัน เพื่อค วามงดงาม และ แข็งแรงยืดหยุ่นดี ท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า ขาและที่พักแขนของ U-RO DECOR เก้าอี้สำนักงาน รุ่น PARMA-L จะเหนียว แน่น หนา อย่างแน่นอน

ราคา 3,490 บาท

ขอบคุณที่มา http://www.lazada.co.th/u-ro-decor-lincoin-parma-l-1570356.html

 

SMITH เก้าอี้สำนักงาน รุ่น SK275 (สีดำ)

1

1

SMITH เก้าอี้สำนักงาน รุ่น SK275 (สีดำ)

หากการทำงานของคุณทำให้คุณต้องเมื่อยล้า SMITH เก้าอี้สำนักงาน รุ่น SK275 (สีดำ) เก้าอี้นี้จะช่วยทำให้คุณผ่อนคลายได้อย่างดี ทิ้งความเหนื่อยล้าไว้ที่เก้าอี้ แล้วคุณจะรู้สึกดีมากยิ่งขึ้น บรรเทาอาการเหนื่อยล้าได้อย่างดีเยี่ยม

คุณสมบัติ
ใช้งานได้สะดวก
SMITH เก้าอี้สำนักงาน รุ่น SK275 (สีดำ) เก้าอี้หนังเรียบหรูทนทาน มีที่วางแขนสไตส์ล้ำสมัย ขาพลาสติก 5 แฉก ในส่วนของล้อผลิตจาก พลาสติกหนา ทำให้รองรับน้ำหนักได้ดี สามารถปรับเก้าอี้ขึ้นลงด้วยคันโยก พร้อมทั้งหมุนได้รอบทิศและปรับเอนได้

ข้อมูลจำเพาะของ SMITH เก้าอี้สำนักงาน รุ่น SK275 (สีดำ)

รายการสินค้าในกล่อง

 • SMITH เก้าอี้สำนักงาน รุ่น SK275 – สีดำ
คุณสมบัติทั่วไป
SKU SM999HLAK7QWANTH-966565
สี ดำ
เพศ Unisex
โมเดล SK275
Size (cm) 57 x 56 x 97
Weight (kg) 9.40

ราคา 1,390 บาท 

ขอบคุณที่มา http://www.lazada.co.th/smith-sk275-476600.html

เปรียบเทียบราคาสินค้า สแกนเนอร์ Brother DS-620

98

99

 • DESCRIPTION
 • ใช้งานสะดวกพกพาง่าย ด้วยขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา
 • มาพร้อมกับฟังก์ชั่นสแกนนามบัตร (BizCard)
 • สแกนได้ทั้ง ใบเสร็จ รูปภาพ ใบปลิว รวมถึงบัตรประชาชนและบัตรพลาสติก
 • ความเร็วการสแกนเอกสารสีและขาวดำ 7.5 แผ่นต่อวินาที (A4)
 • ความละเอียดในการสแกนงาน 600 × 600 dpi.
 • ใช้พลังงานผ่านการเชื่อมต่อสาย USB กับคอมพิวเตอร์
 • ใช้งานได้ทั้ง Windows, Mac, Linux

สเปคสินค้า

 • ประเภท : Portable Scanner
 • อินเตอร์เฟซเชื่อมต่อ : USB 2.0 hi-speed
 • ความเร็วการสแกน : 7.5 แผ่น/นาที (กระดาษ A4)
 • รูปแบบไฟล์ที่รองรับ : PDF ค้นหาได้, PDF มาตรฐาน, JPEG, TIFF และ PNG
 • ขนาดกระดาษที่รองรับ : 90 × 55 มม. ถึง 812.8 × 215.9 มม.
 • ซอฟต์แวร์ : NewSoft Presto! Biz Card 6(Windows), NewSoft Presto! Biz Card 5(Mac), PaperPort 12 SE(Windows), NewSoft Presto! PageManager 9(Mac), DSmobile Capture, Button Manager V2
 • ระบบที่รองรับ : มีไดร์เวอร์ทั้ง Windows, Mac และ Linux
 • ขนาดเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง) : 290.5 × 52.5 × 36.7 มม.
 • น้ำหนัก : 400 กรัม

การรับประกัน

 • สินค้ารับประกัน 1 ปี

ขอบคุณที่มา: http://www.officemate.co.th/Product/4002956/%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-Brother-DS-620#ixzz41jnwzsD3

 

เช็คราคาสินค้าโปรเจคเตอร์ Epson Projector EB-X24

small_product (1)

EpsonEB-x24

รายละเอียดเกี่ยวกับ โปรเจคเตอร์ Epson Projector EB-X24

ออกแบบเพื่อความเรียบง่าย เพื่อที่สุดในทุกประสบการณ์ ที่คุณสัมผัสได้

โปรเจคเตอร์ Epson Projector EB-X24 สมผสานความสามารถในการให้ภาพที่คมชัดและการใช้งานที่หลากหลาย ให้ทุกประสบการณ์จากเอปสันโปรเจ็คเตอร์เต็มไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจ

ที่สุดของประสิทธิภาพ

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
เพลิดเพลินไปกับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย การแบ่งปันและส่งรูปภาพ,ข้อความ หรือ ไฟล์งานจากอุปกรณ์สื่อสาร ก็สามารถทําได้สะดวกและง่ายดาย โดยใช้โปรแกรม “Epson iProjection”
* จําเป็นต้องใช้ร่วมกับ Wireless LAN Adaptor ELPAP07
Wireless Lan Adapter

Epson iProjection

ด้วยโปรแกรม iProjection ที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และแอนดรอยด์ ทําให้การฉายภาพ หรือ นําเสนองานแบบไร้สายจากสมาร์ทโฟนผ่าน Epson Projector EB-X24 เป็นไปได้อย่างง่าย ดาย ใช้ได้กับไฟล์หลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังสามารถเลื่อนหรือย่อขยายหน้าจอ ผ่านปลายนิ้วสัมผัสได้อีกด้วย

Epson iProjection

สัดส่วน Contrast สูง

ก้าวข้ามขีดจํากัดของการนําเสนอด้วย Contrast Ratio ที่มีค่าสูงสุดที่ 10000:1ที่จะช่วยเพิ่มความคมชัดและครบทุกรายละเอียด ในทุกการนําเสนอ
Contrast

ตัวปรับแก้ไขความเพี้ยนของภาพแนวนอน

ส่งมอบที่สุดในทุกงานนําเสนอ ในทุกที่ ด้วย ตัวปรับแก้ไข ความเพี้ยนของภาพแนวนอนแบบสไลด์ การปรับหน้าจอจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ง่ายดายและแม่นยําแม้ในพื้นที่ที่จํากัด

และด้วยความสามารถของ Epson Projector EB-X24 ในการตรวจจับความเพี้ยนของภาพในแนวตั้งและปรับแก้ อัตโนมัติโดยทันทีนั้น ทําให้หมดกังวลและประหยัดเวลายิ่งขึ้น ทุกงานนําเสนอจึงเป็นไปอย่างลื่นไหล น่าประทับใจ

ตัวปรับแก้ไขความเพี้ยนของภาพแนวนอน

A/V Mute Lens Shutter

ควบคุมการนําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยํา เพียงแค่เลื่อน A/V Mute Lens Shutter ซึ่งจะส่งผลให้หยุด การนําเสนอทั้งภาพและเสียงโดยทันที คล้ายกับการเปลี่ยนเป็นโหมด sleep

นอกจากนี้ยังสามารถตั้งเวลาเพื่อให้เครื่องหยุดการนําเสนอได้อีกด้วย เมื่อเลื่อนปิดหน้าจอแล้วตัวเครื่องฉายภาพจะปิดตัวเองลงอัตโนมัติหลังเวลา ผ่านไป 30นาที เพื่อลดการใช้พลังงาน และยืดอายุการใช้งานของหลอดฉายภาพ

A/V Mute Lens Shutter

การเชื่อมต่อผ่าน HDMI

ด้วยช่อง HDMI ที่ติดตั้งอยู่ภายใน ทําให้การส่งข้อมูลดิจิตอลความละเอียดสูงไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียงนั้นง่าย ดาย ผ่านสายเพียงเส้นเดียว การเชื่อมต่อดิจิตอลนี้ ภาพยังคงสวยงามและ คมชัดแม้จะฉายจาก SVGA model ก็ตาม

การเชื่อมต่อผ่าน HDMI

เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน USB

Epson Projector EB-X24 สามารถดูไฟล์งาน JPEG, BMP, PNG หรือ GIF ได้โดยตรงโดยไม่จําเป็นต้องต่อผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงแค่เสียบผ่านช่อง USB ของเครื่องฉายภาพเท่านั้น

เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน USB

เชื่อมต่อได้ง่ายกับ Document Camera

สร้างสรรค์ประสบการณ์การนําเสนอใหม่ๆ ในห้องเรียนหรือ ห้องประชุม ด้วยอุปกรณ์เสริม Document Camera รุ่น ELPDC06ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องฉายภาพของเอปสันผ่านช่อง USB โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงวางวัตถุที่ต้องการนําเสนอด้านล่างของกล้อง ภาพก็จะถูกแสดงตามขนาดที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

Document Camera<

ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด

Epson Projector EB-X24 สามารถควบคุมระยะไกลได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นด้วยตัวรับสัณญาณอินฟราเรด ที่ถูกติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเครื่อง ทําให้สามารถควบคุม เครื่องได้อย่างอิสระ

imgK

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลดการใช้พลังงานและช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเอปสัน ควบคุมการทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกับโหมด ECO และ คุณสมบัติการลดแสง ที่สามารถปรับความสว่างและการใช้พลังงานให้เหมาะสมที่สุด

imgL

Redirected Exhaust

ช่องระบายลมร้อนถูกออกแบบใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ฟังโดยเฉพาะเมื่อต้องใช้งานในพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก โดยจะอยู่ด้านหน้าของตัวเครื่อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังมีสมาธิกับงานนําเสนอได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะนั่งอยู่บริเวณไหนก็ตาม

imgM

การออกแบบภายใต้แนวคิด “Colour Universal”

แนวคิด “Colour Universal” เกิดขึ้นโดยคํานึงถึงผู้ใช้งานที่มีการรับรู้ของแสงสี ที่หลากหลาย โดยอาศัยหลักของการรับรู้สีเพื่อทําให้ผู้ใช้งานสามารถระบุและแยกชนิดของสี ได้ง่ายและแม่นยํา การคิดโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลางนี้ทําให้สีบนปุ่มของรีโมท คอนโทรล บนตัวเครื่อง หรือ แสง LED สามารถมองเห็นและเข้าใจได้ตรงกัน

imgN

ก่อนซื้อสินค้าทุกครั้ง เช็คราคาที่ compare.asia ก่อน เว็บ เปรียบเทียบราคาสินค้าจากร้านค้าในเน็ตจำนวนมากที่สุด ให้คุณได้ของถูกที่สุดเสมอ เช็คราคาสินค้าอื่นๆ ตอนนี้ได้เลย หรือเช็คราคาล่าสุด โปรเจคเตอร์ Epson Projector EB-X24 ได้ที่นี่

ขอบคุณที่มา: http://th.compare.asia/blog/2015/11/18/epson-projector-eb-x24-%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94-19900-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97/

เปรียบเทียบราคาโปรเจคเตอร์ Epson XGA 3000 ANSI รุ่น EB-X18 (White)

small_product (1)

Epson โปรเจคเตอร์ XGA 3000 ANSI รุ่น EB-X18 (White)        &nbsp;

รายละเอียดเกี่ยวกับ โปรเจคเตอร์ Epson  XGA 3000 ANSI รุ่น EB-X18 (White)

Epson  XGA 3000 ANSI รุ่น EB-X18 (White)

คุณสมบัติ
ความสว่าง(ANSI Lumens) 3,000
ความละเอียด(พิกเซล) 1024×768(XGA)
ค่า Contrast เท่ากับ 10,000:1

คุณสมบัติทั่วไป
SKU EP343ELBH70NANTH-2118582
สภาพ ใหม่
Model EB-X18
Size (cm) 23.4 x 29.7 x 7.7
Product warranty ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชม.
Weight (kg) 2.4

สำหรับผู้ที่สนใจโปรเจคเตอร์ รุ่น Epson  XGA 3000 ANSI รุ่น EB-X18 (White)  สามารถเช็คราคา  เปรียบเทียบราคาสินค้า  ศึกษาดูรายละเอียดได้ที่  th.compare.asia

ขอบคุณที่มา: http://www.lazada.co.th/epson-xga-3000-ansi-eb-x18-white-1548743.html

หมึกเครื่องถ่ายเอกสารของแท้รหัส TK-120 ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น FS-1030D

small_product (3)

รายละเอียดเกี่ยวกับ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารของแท้รหัส TK-120 ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น FS-1030D

Kyocera TK-120
ถ่ายได้ 7,200 แผ่น
สำหรับรุ่น Kyocera FS-1030D
ค่าจัดส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล – กรณีสั่งสินค้าไม่ถึง 5,000 บาท คิดค่าจัดส่ง 200 บาท/ครั้ง – กรณีสั่งสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ไม่คิดค่าจัดส่ง   ค่าจัดส่งสินค้ากรณีต่างจังหวัด คิดค่าจัดส่ง 100 บาท/กล่อง (ทาง EMS)

 

 

ยังมีอุปกรณ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารอีกเพียบ เช็คราคาได้ที่ http://th.compare.asia/ เว็บไซด์เปรียบเทียบราคายอดนิยม คุณสามารถเช็คราคาสินค้าและเปรียบเทียบราคาสินค้าได้ในที่เดียว

EZ ตู้เซฟระบบดิจิตอล

small_product (4)

รายละเอียดเกี่ยวกับ EZ ตู้เซฟระบบดิจิตอล

คุณสมบัติ ตู้เซฟเหล็กนิรภัยแบบ 1 บาน ระบบดิจิตอล ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี มีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยด้วยระบบรหัสล็อก 8 หลัก และระบบเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน  มาพร้อมกุญแจ (Emergency Keys) สำหรับการใช้งานขณะฉุกเฉิน ด้านหลังมีช่องสำหรับยึดตู้เข้ากับพื้นหรือผนัง ป้องกันการยกย้ายหรือเคลื่อนที่ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ก้อน ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน

 

ยังมีตู้เซฟให้เลือกอีกมากมายและเช็คราคารุ่นดังกล่าวได้ที่ http://th.compare.asia/ เว็บไซด์เปรียบเทียบราคาสินค้ายอดนิยมและยังสามารถเช็คราคาสินค้าเพื่อเปรียบเทียบราคาได้อีกด้วย